Tải Thông tư 91/2015 Bộ GTVT quy định về tốc độ

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày ngày 31 tháng 12 năm 2015. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Mọi người có thể tải Thông tư 91/2015-Bộ GTVT doc và Thông tư 91/2015/TT-BGTVT pdf và có thể in Thông tư này ra giấy A4 để nghiên cứu và chấp hành khi tham gia giao thông. Nội dung của Thông tư này quy định cho cả xe máy, xe máy điện. Vì vậy, mọi đối tượng khi tham gia giao thông cần phải biết.

>>> Tải Thông tư 91 Bộ Giao thông vận tải
>>> Tải Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt giao thông đường bộ
>>> Tải Quy chuẩn 41/2016 người tham gia giao thông cần biết

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT này quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trích Thông tư 91/2015/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn
của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Điều 10. Đặt biển báo hiệu tốc độ, biển báo hiệu khu đông dân cư

1. Việc đặt biến báo hiệu tốc độ thực hiện theo quy định của pháp luật về báo hiệu đường bộ hiện hành và phải căn cứ vào tình hình thực tế của đoạn, tuyến đường bộ cho phù hợp.

2. Trên các đường ra, vào đường cao tốc, trường hợp đặt các biển cảnh báo hoặc biển hạn chế tốc độ thì giá trị tốc độ ghi trên biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ không được dưới 50 km/h.

3. Việc đặt biến báo hiệu “Bắt đầu khu đông dân cư” và biển báo hiệu “Hết khu đông dân cư” thực hiện theo quy định của pháp luật về báo hiệu đường
bộ và phải căn cứ vào tình hình dân cư thực tế hai bên đường bộ. Không đặt biến bảo hiệu khu đông dân cư đối với các đoạn tuyến chưa đô thị hóa, dân cư thưa thớt và tầm nhìn không bị hạn chế.

Trong quá trình khai thác, đơn vị quản lý đường bộ chịu trách nhiệm theo dõi, chủ động kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biển báo nêu trên cho phù hợp với thực tế và quy định hiện hành.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *